tafsir al azhar jilid 7

| December 26, 2018 | 0 Comments

tafsir al azhar jilid 7tafsir al azhar jilid 7 | 1 Set 9 Jilid

Tafsir Al Azhar 1 set isi 9 jilid
Penulis : Prof. Dr. HAMKA
ISBN : 978-602-250-244-9
Jumlah Halaman : 6159 Halaman
Berat : 15 kg
Tafsir 1 Set 9 jilid
Harga Rp2.727.000
Terbitan Gema Insani Press
Kitab Tafsir ini adalah Karya Ulama Besar Indonesia

Kitab Tafsir al Azhar Merupakan Tafsir al-Qur’an yang diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastra, dan psikologi. Tafsir ini juga dilengkapi dengan metode tahlili (analitis), tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an, tafsir al-Qur’an dengan Hadits, pendapat sahabat dan tabi’in, tafsir dengan tafsir muktabar, penggunaan syair, dan penyampaian nya merujuk kepada 4 imam madzhab. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hambali. Ini adalah salah satu kitab tafsir yang Karya Ulama Besar Indonesia, Tafsir al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka. Kitab Tafsir Al Azhar dikenal merupakan salah satu tafsir yang memberikan khazanah keilmuan yang cukup menarik dari sisi kebahasaan, maupun penyajian reasoning yang ada didalamnya.

Tafsir al-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat-ayat suci Al-Qur’an dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksud dalam Al-Qur’an dengan bahasa yang indah dan menarik, dan menghubungkan ayat dengan realitas sosial dan sistem budaya yang ada. Penulis membicarakan permasalahan sejarah, sosial, dan budaya di Indonesia. Penulis juga mendemonstrasikan keluasan pengetahuan, menekankan pemahaman ayat secara menyeluruh (mengutip ulama-ulama terdahulu), mendialogkan antara teks Al-Qur’an dengan kondisi umat Islam saat Tafsir al-Azhar ditulis. Tafsir Al-Azhar yang merupakan karya otentis dari Ulama Besar Bangsa Indonesia yang setara dengan karya kitab tafsir lain nya dengan bahasa Arab misalnya. Pernyataan ini tidak berlebihan, maka didasarkan pada bobot tafsir ini yang sama tebal nya dengan kitab tafsir lain yang ditulis dengan bahasa Arab. Alhamdulillah 30 Juz bisa terselesaikan oleh beliau, biiznillah .

Para Pembaca perlu mengetahui, Sebelum betul-betul masuk dalam tafsir ayat Al-Qur’an, sang mufasir Prof. Dr. HAMKA terlebih dahulu memberikan banyak pembukaan, yang terdiri dari, Kata Pengantar, Pandahuluan, Al-Qur’an, I’jâz Al-Qur’an, Isi Mu’jizat Al-Qur’an, Al-Qur’an Lafaz dan Makna, Menafsirkan Al-Qur’an, Haluan Tafsir, Mengapa Dinamai “Tafsir Al-Azhar”, dan terakhir Hikmat Ilahi.

Kitab Tafsir ini ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, yang merupakan singkatan namanya). Beliau lahir disebuah desa bernama Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang, di tepi Danu Maninjau, pada 13 Muharram 1362 H, bertepatan dengan 16 Februari 1908 M. Ayahnya, Syekh Abdul Karim bin Amrullah adalah seorang pengukir. Latar sosial tersebut yang mempunyai hasarat besar pula agar anaknya kelak mengikuti jejak dan langkah yang telah diambilnya sebagai orang ulama’. Hamka mengisahkan itu dalam autobiografinya, tatkala ia dilahirkan, ayahnya Syekh Abdul Karim bin Amrullah berguma, “Sepuluh tahun”. Dan ketika beliau ditanya apa makna sepuluh tahun itu, beliau menjawab: “sepuluh tahun dia kan dikirim belajar ke Makkah, supaya kelak dia menjadi alim seperti aku pula, seperti neneknya dan seperti nenekneneknya yang dulu.

Kita perlu memiliki Tafsir Al-Azhar ini, agar kita semakin paham dari Apa yang terkandung didalam Alqur’an, melalui kitab Tafsir alqur’an ini. Semoga kitab tafsir Al Azhar ini menjadi bacaan rutin seluruh anggota keluarga kita dirumah dan menjadi teman duduk kita sekeluarga dirumah. Semoga Tafsir Al Azhar bisa kita miliki, kami berharap anda puas dengan pelayanan yang kami berikan, apabila anda membutuhkan kitab tafsir al Azhar ini dalam partai besar atau satu set full, anda bisa menghubungi kami di 081314658527.

Untuk info, konsultasi dan order bisa menghubungi kami, kami siap 24 jam online melayani anda, sebagai tambahan untuk harga belum termasuk ongkos kirim dan selalu ada diskon untuk anda. Terimakasih sudah mengunjungi website kami, Semoga anda puas dengan pelayanan yang kami berikan.

Category: buku islami

About the Author ()

Leave a Reply