tafsir al azhar juz 23

| December 20, 2018 | 0 Comments

tafsir al azhar juz 23tafsir al azhar juz 23 | 1 Set 9 Jilid

Kitab Tafsir Al Azhar 1 set isi 9 jilid
Penulis : Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah
ISBN : 978-602-250-244-9
Jumlah Halaman : 6159
Berat Buku : 15 kg
1 Set 9 jilid
Harga Rp2.727.000
Terbitan Gema Insani Press
Karya Ulama Besar Indonesia

Tafsir al Azhar Merupakan Kitab Tafsir al-Qur’an yang diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastra, dan psikologi. Tafsir Al Azhar juga dilengkapi dengan metode tahlili (analitis), tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an, tafsir al-Qur’an dengan Hadits, pendapat para sahabat dan tabi’in, tafsir dengan tafsir muktabar, penggunaan syair, dan penyampaian nya merujuk kepada 4 imam madzhab. . Ini merupakan salah satu kitab tafsir yang Karya Ulama Besar Indonesia, Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Tafsir ini dikenal merupakan salah satu kitab tafsir yang memberikan khazanah keilmuan yang cukup menarik dari sisi kebahasaan, maupun penyajian reasoning yang ada didalamnya.

Kitab Tafsir al-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur’an dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksud dalam Al-Qur’an dengan bahasa yang indah dan menarik, dan menghubungkan ayat dengan realitas sosial dan sistem budaya yang ada. Buya HAMKA membicarakan permasalahan sejarah, sosial, dan budaya di Indonesia. Beliau juga mendemonstrasikan keluasan pengetahuan, menekankan pemahaman ayat secara menyeluruh (mengutip ulama-ulama terdahulu), mendialogkan antara teks Al-Qur’an dengan kondisi umat Islam saat Tafsir al-Azhar ditulis. Tafsir Al-Azhar yang merupakan karya otentis dari Ulama Besar Bangsa Indonesia yang setara dengan karya kitab tafsir lain nya dengan bahasa Arab misalnya. Pernyataan ini tidak berlebihan, maka didasarkan pada bobot kitab tafsir ini yang sama tebal nya dengan tafsir-tafsir lain yang ditulis dengan bahasa Arab. Alhamdulillah 30 Juz dapat terselesaikan oleh beliau, biiznillah Dengan Izin Allah Swt.

Para Pembaca perlu mengetahui, Sebelum betul-betul masuk dalam tafsir ayat Al-Qur’an, sang mufasir Buya HAMKA terlebih dahulu memberikan banyak pembukaan, yang terdiri dari, Kata Pengantar, Pandahuluan, Al-Qur’an, I’jâz Al-Qur’an, Isi Mu’jizat Al-Qur’an, Al-Qur’an Lafaz dan Makna, Menafsirkan Al-Qur’an, Haluan Tafsir, Mengapa Dinamai “Tafsir Al-Azhar”, dan terakhir Hikmat Ilahi.

Kitab Tafsir ini ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, yang merupakan singkatan namanya). Beliau lahir disebuah desa bernama Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang, di tepi Danu Maninjau, pada 13 Muharram 1362 H, bertepatan dengan 16 Februari 1908 M. Ayahnya, Syekh Abdul Karim bin Amrullah adalah seorang pengukir. Latar sosial tersebut yang mempunyai hasarat besar pula agar anaknya kelak mengikuti jejak dan langkah yang telah diambilnya sebagai orang ulama’. Hamka mengisahkan itu dalam autobiografinya, tatkala ia dilahirkan, ayahnya Syekh Abdul Karim bin Amrullah berguma, “Sepuluh tahun”. Dan ketika beliau ditanya apa makna sepuluh tahun itu, beliau menjawab: “sepuluh tahun dia kan dikirim belajar ke Makkah, supaya kelak dia menjadi alim seperti aku pula, seperti neneknya dan seperti nenekneneknya yang dulu.

Kita perlu memiliki kitab Tafsir Al-Azhar ini, agar kita semakin bertambah paham dari Apa yang terkandung didalam Alqur’an, melalui Tafsir alqur’an ini. Semoga kitab tafsir Al Azhar ini menjadi bacaan rutin seluruh para anggota keluarga kita dirumah dan menjadi teman duduk kita dirumah. Semoga kitab Tafsir ini bisa kita miliki, kami berharap anda puas dengan pelayanan yang kami sajikan, apabila anda membutuhkan tafsir al Azhar ini dalam partai besar juga 1 set full, anda dapat menghubungi kami di 081314658527.

Untuk informasi, tanya-jawab dan order dapat menghubungi kami, kami siap 24 jam online melayani anda, sebagai tambahan untuk harga belum termasuk ongkos kirim dan selalu ada diskon untuk anda. Terimakasih sudah mengunjungi website kami, Semoga anda puas dengan pelayanan yang kami berikan.

Category: buku islami

About the Author ()

Leave a Reply